Search results

Records found: 50  
Your query: Subject h. and keywords = "Právo na zákonného soudce"
 1. Úvaha nad vybranými aspekty dělby moci v soudnictví.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 143-147. 
  article

  article

 2. Fehlerhafter Übertragungsbeschluss – Recht auf gesetzlichen Richter : BVerfG 20.04.23 – 2 BvR 1605/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 32, 2023, s. 2336-2337. 
  article

  article

 3. Wahlchaos und Wahlwiederholung : Zum Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin vom 16. 11. 2022 – 154/21 u.a..   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 78, (2023), Heft 4, s. 134-144. 
  article

  article

 4. Právo na zákonného soudce při rozhodování o přípustnosti dovolání : nález ÚS z 3. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 2285/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 5. Ústavní soud České republiky: Ústavněprávní ochrana tzv. šance na uzdravení; právo na zákonného soudce : nález Ústavního soudu České republiky z 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3416/20.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 185-187. 
  article

  article

 6. Rozhodování o přikázání věci jinému senátu nebo soudu podle § 262 TrŘ ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 125-134. 
  article

  article

 7. Vorlagepflicht zur Auslegung des Schadensbegriffs bei Datenschutzverstöβen : BVerfG 14.01.21 – 1 BvR 2853/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 14, s. 1005-1008. 
  article

  article

 8. Právo na zákonného soudce při změně složení senátu v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2565/19.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 43-45. 
  article

  article

 9. Soumrak nad právem na zákonného soudce v české trestní praxi : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 4 Tdo 684/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 76-82. 
  article

  article

 10. Ablehnung eines Asylrichters wegen Besorgnis der Befangenheit : BVerfG 01.07.21 – 2BvR 890/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 40, s. 2955-2957. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.