Search results

Records found: 42  
Your query: Subject h. and keywords = "Právo být slyšen"
 1. K právu obviněného být osobně slyšen při rozhodování o vazbě : nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2022, sp. zn. II. ÚS 1415/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 55-56. 
  article

  article

 2. ÚS: k nejlepšímu zájmu skoro dospělého nezletilce.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 9, s. 8. 
  article

  article

 3. Předběžné opatření podle § 452 z. ř. s. optikou Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 11, s. 15-23. 
  article

  article

 4. ÚS: k rozhodnutí o umístění dítěte do ústavní výchovy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 12, s. 18. 
  article

  article

 5. Úprava péče o nezletilé blížící se dospělosti : nález ÚS z 15. 8. 2022, sp. zn. II. ÚS 1626/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 10, s. 317. 
  article

  article

 6. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152. 
  article

  article

 7. Die Terminsverlegung – Prozessführung in Zeiten der Corona-Pandemie.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 48, s. 3495-3500. 
  article

  article

 8. Gehörsverletzung bei Behandlung eines Terminsverlegungsantrags : BVerfG 10.06.21 – 1 BvR 1997/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 46, s. 3384-3387. 
  article

  article

 9. Právo dítěte být slyšeno jako základní participační právo = The right to be heard as a fundamental part of children´s participation.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 137-152. 
  article

  article

 10. Vyslovení přání dítěte a posuzování jeho nejlepšího zájmu : nález ÚS z 3. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 1338/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 157. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.