Search results

Records found: 210  
Your query: Subject h. and keywords = "Právnické osoby"
 1. Zákon o evidenci skutečných majitelů / Michaela Bastlová, Andrea Vašková.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xvii, 445 stran . ISBN 978-80-7676-151-3   Signatura M 9190
  SP
  Zákon o evidenci skutečných majitelů

  book

 2. Nejvyšší soud České republiky: Účinky právní moci rozhodnutí o jmenování hmotněprávního opatrovníka právnické osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2023, sp. zn. 27 Cdo 3039/2022.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 56-60. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: K otázce, zda v řízení o jmenování (hmotněprávního) kolizního opatrovníka právnické osoby posuzovat možný neúspěch při správě záležitostí či uplatňování práv, pro které má být opatrovník jmenován : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1190/2022.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 3, s. 209-213. 
  article

  article

 4. Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek při prodeji závodu - ano či ne?.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 3, s. 216-232. 
  article

  article

 5. Dovolání, obhájce, právnická osoba § 265d odst. 2 tr. ř. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2021, sp. zn. 6 Tdo 1175/2021.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 56, (2023), č. 3, s. 241-244. 
  article

  article

 6. Přičítání vědění členů orgánů právnické osobě.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 3, s. 193-220. 
  article

  article

 7. Občanský zákoník : komentář. I, Obecná část (§ 303-654) / Petr Lavický a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxix-xxx, 1057-2262 stran . ISBN 978-80-7400-852-8   Signatura M 8814/1.2
  OP
  Občanský zákoník

  book

 8. Likvidátor a insolvenční správce jako zástupci obviněné právnické osoby v trestním řízení - ano či ne?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 154-160. 
  article

  article

 9. Volba zmocněnce k vykonávání úkonů za poškozenou právnickou osobu v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2022, sp. zn. I. ÚS 618/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 4, s. 50-52. 
  article

  article

 10. K odpovědnosti státu za škodu způsobenou právnické osobě nezákonným trestním stíháním fyzických osob, které ji ovládají : nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 52-53. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.