Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní služby"
 1. Nahlížení do spisu jako samostatný úkon právní služby : nález ÚS z 1. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 3906/17.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 121-122. 
  article

  article

 2. De minimis curat mercator: Legal Tech wird Gesetz.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 35, s. 2537-2541. 
  article

  article

 3. ÚS: nahlédnutí do spisu v přípravném řízení je samostatným úkonem právní služby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 4. ÚS: nahlédnutí do spisu v přípravném řízení je samostatný úkon dle advokátního tarifu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 53. 
  article

  article

 5. ÚS: k náhradě za nahlížení do spisu ve věci civilní.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 7. 
  article

  article

 6. Nahlížení do spisu jako samostatný úkon právní služby : nález ÚS z 1. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 3906/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 156. 
  article

  article

 7. Ústavní soud: telefonát je možné považovat za další poradu s klientem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 55. 
  article

  article

 8. K odměně advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného osobě neznámého pobytu : nález Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 440/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 55-57. 
  article

  article

 9. K odměně ustanoveného advokáta za zastupování vůči státu : nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2019, sp. zn. IV. ÚS 433/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 9, s. 58-60. 
  article

  article

 10. Poskytování dlouhotrvajících služeb z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 8. 
  article

  article