Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní skutečnosti"
 1. Občanský zákoník : komentář. I, Obecná část (§ 303-654) / Petr Lavický a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxix-xxx, 1057-2262 stran . ISBN 978-80-7400-852-8   Signatura M 8814/1.2
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Nesporné skutečnosti (shodná tvrzení účastníků) ve správním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 17 (2022), no. 2, s. 67-79. 
  article

  article

 3. K rozhodnutí NS ohledně posouzení tzv. nových skutečností z hlediska přechodných ustanovení občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sp. zn. 29 ICdo 128/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 64-67. 
  article

  article

 4. Praktikum občanského práva hmotného / Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 279 stran . ISBN 978-80-7380-805-1   Signatura M 8731
  OP
  Praktikum občanského práva hmotného

  book

 5. Občanský zákoník : komentář. Svazek I, obecná část (§ 1 až 654) / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . lvii, 1563 stran . ISBN 978-80-7598-656-6   Signatura M 8442/1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 6. Občanský zákoník : praktický komentář, I. / Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 991 stran . ISBN 978-80-7380-742-9   Signatura M 8357/1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 7. Soustava občanského práva. svazek I., 1. Nauky obecné, 2. Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . přerušované stránkování . ISBN 978-80-7598-563-7   Signatura M 8547/1
  OP
  Soustava občanského práva

  book

 8. Úvod do studia občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Salač, Jan Bajura a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 405 stran . ISBN 978-80-7552-703-5   Signatura M 8117
  OP
  Úvod do studia občanského práva

  book

 9. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva / Jan Hurdík a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 302 stran . ISBN 978-80-7380-718-4   Signatura M 8163
  OP
  Občanské právo hmotné

  book

 10. Přičitatelnost dobré či zlé víry, resp. vědomí o určité skutečnosti právnické osobě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 210-216. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.