Search results

Records found: 189  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní normy"
 1. Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní? = Judicial dialogue through constitutional referrals: how do ordinary courts and the Constitutional court communicate with each other and why does Article 95(2) of the Constitution serve as a weapon of the judiciary?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 4, s. 835-860. 
  article

  article

 2. The Necessity of Institutional Pluralism.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 43, (2023), no. 4, s. 753-776. 
  article

  article

 3. Základy teorie státu a práva / Roman Svatoš.    Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2022 . 348 stran . ISBN 978-80-7422-832-2   Signatura M 9084
  TS
  Základy teorie státu a práva

  book

 4. Povinnost prevence střetu zájmů a zákaz upřednostňovat osobní zájem jako právní norma, nebo etický imperativ?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 1-11. 
  article

  article

 5. Kvality pojmu zásada a jejich význam pro (pracovní) právo.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 7, s. 654-680. 
  article

  article

 6. Imperativní normy a mezinárodní právo soukromé - klasické téma v současnosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 1, s. 1-20. 
  article

  article

 7. Untergesetzliche Regeln im Gesundheitswesen – Normentypen, Besonderheiten, Einsatz in Zeiten von Corona.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 11, s. 689-694. 
  article

  article

 8. Ursprünge der richterlichen Normenkontrolle im Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, 1761-1803 / Lukas Wolfgang Lübben.    Tübengen : Mohr - Siebeck, 2021 . ix, 534 stran . ISBN 978-3-16-155078-2   Signatura Z 4505
  UO
  Ursprünge der richterlichen Normenkontrolle im Verfassungsrecht der Vereinigten Staaten, 1761-1803

  book

 9. Der ligitime Zweck als Bezugspunkt der Verhältnismäβigkeit.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 19, s. 913-924. 
  article

  article

 10. Pandemiebedingte Maβnahmen zur Kontaktvermeidung als verfassunsrechtliche Herausforderung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 19, s. 924-931. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.