Search results

Records found: 45  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní jistota"
 1. Legal certainty in the preliminary reference procedure : the role of extra-legal steadying factors / John Cotter.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2022 . x, 309 stran . ISBN 978-1-78897-954-2   Signatura Z 4573
  EP
  Legal certainty in the preliminary reference procedure

  book

 2. Posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první OSŘ při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu : nález ÚS z 5. 10. 2021, sp. zn. I. ÚS 2174/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 3. Difúzní přezkum, okrajová nesouladnost a právní jistota.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 10-21. 
  article

  article

 4. Die bedingte Rechtskraft einer Entscheidung im Lichte des Art 6 Abs 1 EMRK und Art 4 7. ZPEMRK.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 317-328. 
  article

  article

 5. Ústavnost novely pandemického zákona : nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ze dne 15. 11. 2021.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cix-cxv. 
  article

  article

 6. "Black swans" in administrative law.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 3, s. 479-492. 
  article

  article

 7. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 1804/21 : datum rozhodnutí: 26. října 2021.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 6, s. 52-55. 
  article

  article

 8. Rechtsphilosophie im Spiegel der Zeit : Gustav Radbruch (1878-1949).   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2020, Nr. 1, s. 12-20. 
  article

  article

 9. Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného propuštění.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 1, s. 20-22. 
  article

  article

 10. Důležitost kontextu při používání judikatury = Importance of context while using case law.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 587-612. 
  article

  article