Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní forma"
 1. Die Errichtung einer Sterbeverfügung und der neue Tatbestand.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 3, s. 161-168. 
  article

  article

 2. Brauchen wie eine neue rechtliche Form der Partnerschaft?.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 8, s. 357-362. 
  article

  article

 3. Corona Corona – und alle Fragen offen : Das Staatsorganisationsrecht in der Krise.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 19, s. 1269-1278. 
  article

  article

 4. Formální znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního pohledem judikatury NSS.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 12, s. 435-442. 
  article

  article

 5. Das Ende der Gesellschaft bürgerlichen Rechts.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 73 (2018), Heft 6, s. 272-277. 
  article

  article

 6. Forma právních jednání (o. z.), ústav (o. z.), veřejná listina : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4197/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 3, s. 576-581. 
  article

  article

 7. Pořízení závěti ve formě, kterou nepřipouští právní řád státu zůstavitele : usnesení NS z 18. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 15/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 372. 
  article

  article

 8. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-35. 
  article

  article

 9. Auslegung des Begriffs der Verzögerungsrüge bei überlanger Verfahrensdauer : BVerfG: 17. 12. 15 – 1 BvR 3164/13.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 69, (2016), Heft 28, s. 2018-2021. 
  article

  article

 10. Přeměny obchodních korporací / Tomáš Dvořák.   . xliii, 395 stran . ISBN 978-80-7478-803-1   Signatura M 7239
  HP
  Přeměny obchodních korporací

  book