Search results

Records found: 150  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní filozofie"
 1. Nepřirozené právo / Tomáš Sobek.    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2022 . 291 stran . ISBN 978-80-87439-54-8   Signatura M 9099
  PV
  Nepřirozené právo

  book

 2. Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech : případová studie rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu / Kristina Blažková.    Praha : Leges, 2022 . 165 stran . ISBN 978-80-7502-546-3   Signatura M 9127
  aa
  book

  book

 3. Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 6-23. 
  article

  article

 4. Rechtsphilosophie im Spiegel der Zeit : Gustav Radbruch (1878-1949).   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2020, Nr. 1, s. 12-20. 
  article

  article

 5. Die Normalität der Normativität .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 425-431. 
  article

  article

 6. Access to justice and the rule of law.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 40, (2020), no. 2, s. 377-402. 
  article

  article

 7. Hledání pravdy v civilním procesu / Viktor Gazda.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 217 stran . ISBN 978-80-7598-670-2   Signatura M 8710
  TS
  Hledání pravdy v civilním procesu

  book

 8. Inkorporační problém v právní filozofii : příspěvek k diskusím o vztahu práva k dalším společenským subsystémům.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 18-25. 
  article

  article

 9. Filosofie práva / Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol..    Brno : Nugis Finem Publishing, 2020 . 485 stran . ISBN 978-80-7614-002-8   Signatura M 8754
  PV
  Filosofie práva

  book

 10. Právní kaleidoskop, aneb, o napětí mezi harmonií pojmů a pohybem světa / Pavel Holländer.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 366 stran . ISBN 978-80-7380-817-4   Signatura M 8836
  PV
  Právní kaleidoskop, aneb, o napětí mezi harmonií pojmů a pohybem světa

  book