Search results

Records found: 148  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní filozofie"
 1. Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 6-23. 
  article

  article

 2. Rechtsphilosophie im Spiegel der Zeit : Gustav Radbruch (1878-1949).   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2020, Nr. 1, s. 12-20. 
  article

  article

 3. Die Normalität der Normativität .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 425-431. 
  article

  article

 4. Access to justice and the rule of law.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 40, (2020), no. 2, s. 377-402. 
  article

  article

 5. Hledání pravdy v civilním procesu / Viktor Gazda.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 217 stran . ISBN 978-80-7598-670-2   Signatura M 8710
  TS
  Hledání pravdy v civilním procesu

  book

 6. Inkorporační problém v právní filozofii : příspěvek k diskusím o vztahu práva k dalším společenským subsystémům.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 18-25. 
  article

  article

 7. Filosofie práva / Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol..    Brno : Nugis Finem Publishing, 2020 . 485 stran . ISBN 978-80-7614-002-8   Signatura M 8754
  PV
  Filosofie práva

  book

 8. Právní kaleidoskop, aneb, o napětí mezi harmonií pojmů a pohybem světa / Pavel Holländer.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 366 stran . ISBN 978-80-7380-817-4   Signatura M 8836
  PV
  Právní kaleidoskop, aneb, o napětí mezi harmonií pojmů a pohybem světa

  book

 9. Nezavršitelnost spravedlnosti / Michal Janata.    Praha : Malvern : Sociologické nakladatelství (SLON), 2020 . 204 stran . ISBN 978-80-7530-264-9. ISBN 978-80-7419-305-7   Signatura M 8890
  FT
  Nezavršitelnost spravedlnosti

  book

 10. Konsens – der Grund der Legitimität : Studie zu Kants und Habermas‘ Theorien der Legitimation des Rechts / Detlef Breitenband.    Weisbaden : Springer Verlag, 2019 . viii, 303 stran . ISBN 978-3-658-23271-9   Signatura Z 4205
  TS
  Konsens – der Grund der Legitimität

  book