Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní domněnka"
 1. A New Self-Defence Framework for Domestic Abuse Survivors Who Use Violent Resistance in Response.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 87, no. 1, 2024, s. 141-171. 
  article

  article

 2. Právní domněnky a fikce ve smlouvách.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 14-24. 
  article

  article

 3. Nejvyšší správní soud: Právní domněnka souhlasu s meritorním rozhodnutím bez jednání ve správním soudnictvím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 17, s. 605-607. 
  article

  article

 4. O domněnce otcovství k dítěti narozenému z umělého oplodnění ženy neprovdané.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 23-24, s. 814-822. 
  article

  article

 5. Antrag des Kindes auf Feststellung der biologischen Vaterschaft : OLG Frankfurt a. M. 12. 08. 16 – 6 UF 143/16.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70, (2017), Heft 1-2, s. 92-93. 
  article

  article

 6. Antrag auf Vaterschaftsfeststellung vor der Geburt des Kindes (Ls.) : OLG München 13. 04. 16 – 16 UF 242/16.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70, (2017), Heft 1-2, s. 93. 
  article

  article

 7. Kauzalita a rozsah odpovědnosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 11, s. 959-981. 
  article

  article

 8. Keine Vermutung des Zugangs bei formloser Mitteilung des Gerichts : BVerfG 19. 6. 13 – 2 BvR 1960/12.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2013, Jhrg. 66, Heft 36, s. 2658-2659. 
  article

  article

 9. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.4.2012, sp.zn. 30 Cdo 3430/2011.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 64, (2012), č.8, s.1076-1086. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.