Search results

Records found: 69  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní argumentace"
 1. Nepatřičné právo : příspěvky ke studiu nespravedlivých zákonů / Jakub Kříž.    Praha : Leges, 2022 . 132 stran . ISBN 978-80-7502-573-9
  aa
  Nepatřičné právo

  book

 2. Střet hodnot : funkcionální analýza konstruktů rovnosti, svobody, spravedlnosti a důstojnosti v ústavněprávní argumentaci / Filip Horák.    Praha : Leges, 2022 . 216 stran . ISBN 978-80-7502-628-6   Signatura M 9123
  UP
  Střet hodnot

  book

 3. Beyond compliance = Beyond compliance: a rejoinder : odpověď autorů.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 413-425. 
  article

  article

 4. Beyond compliance = Beyond compliance: a rejoinder : odpověď autorů.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 413-425. 
  article

  article

 5. Požadavky na rozhodnutí NS o dovoláních : nález ÚS z 30. 10. 2019, sp. zn. II. ÚS 1852/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 6. Glosy k právní argumentaci / Libor Hanuš.    Praha - Strašnice : Wolters Kluwer, 2020 . xii, 75 stran . ISBN 978-80-7598-803-4   Signatura M 8719
  PV
  Glosy k právní argumentaci

  book

 7. Metamorphosen der Zurechnung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 22, s. 1073-1079. 
  article

  article

 8. Die Grundrechtsberechtigung juristischer Personen im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 22, s. 1080-1087. 
  article

  article

 9. Veřejná žaloba a (předprocesní fáze) řízení o svéprávnosti : aplikace, explikace, efektivita.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 5, s. 28-36. 
  article

  article

 10. Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU (ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 3378/2018).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 7, s. 550-566. 
  article

  article