Search results

Records found: 3  
Your query: Subject h. and keywords = "Poznámka spornosti"
 1. Ústavně konformní výklad § 17 odst. 4 KatZ : nález ÚS z 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 240-242. 
  article

  article

 2. Poznámky spornosti : k praktickým problémům spojeným s aplikací nové právní úpravy.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč.2, (2014), č. 10, s. 10-16. 
  article

  article

 3. Poznámky spornosti v návrhu nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.2, s.65-69. 
  article

  article