Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Poznámka spornosti"
 1. Poznámka spornosti a pasivní věcná legitimace v řízení podle § 986 odst. 1 ObčZ : rozsudek NS z 29. 6. 2022, sp. zn. 22 Cdo 32/2022.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 1, s. 12-14. 
  article

  article

 2. K nápravě nesprávného katastrálního zápisu provedeného bez právního důvodu z hlediska pasivní legitimace katastrálního úřadu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 4, s. 27-31. 
  article

  article

 3. Ústavně konformní výklad § 17 odst. 4 KatZ : nález ÚS z 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 240-242. 
  article

  article

 4. Poznámky spornosti : k praktickým problémům spojeným s aplikací nové právní úpravy.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč.2, (2014), č. 10, s. 10-16. 
  article

  article

 5. Poznámky spornosti v návrhu nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.2, s.65-69. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.