Search results

Records found: 71  
Your query: Subject h. and keywords = "Pozemní komunikace"
 1. Zimní údržba chodníků.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 5, s. 13-21. 
  article

  article

 2. Jsou cyklostezky povinné?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 133-140. 
  article

  article

 3. Právní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky spáchané neznámým řidičem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 20, s. 687-696. 
  article

  article

 4. Odškodnění za pád na chodníku a podmínky vzniku odpovědnosti vlastníka komunikace : nález ÚS z 16. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 2853/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 283. 
  article

  article

 5. Zákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí.    Praha : Leges, 2021 . 483 stran . ISBN 978-80-7502-534-0   Signatura M 8964
  PZ
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

 6. Nejvyšší soud České republiky: Zvláštní odpovědnost za závadu ve schůdnosti a obecná odpovědnost : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 257-262. 
  article

  article

 7. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  article

  article

 8. Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby : rozsudek NS z 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 38. 
  article

  article

 9. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek / Kamil Jelínek, Jan Šlesinger a Michal Procházka.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 91 stran . ISBN 978-80-210-9777-3   Signatura M 8871
  PI
  Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek

  book

 10. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií koncepty Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek / Kamil Jelínek, Jan Šlesinger a Michal Procházka.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 1 online zdroj (91 stran) . ISBN 978-80-210-9778-0
  Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií koncepty Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek

  computer file


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.