Search results

Records found: 56  
Your query: Subject h. and keywords = "Povinné očkování"
 1. Haftung für etwaige Impfschäden.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 9, s. 649-655. 
  article

  article

 2. Verfassungsmäβigkeit einer gesetzlichen Impfplicht gegen Corona?.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 6, s. 267-275. 
  article

  article

 3. Kant and Strasbourg on Mandatory Vaccinations.   -- In:  European convention on human rights law review -- ISSN 2666-3228. -- Vol. 3, (2022), no. 2, s. 220-262. 
  article

  article

 4. Impfpflicht im Arbeitsverhältnis? .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 10, s. 657-661. 
  article

  article

 5. Vereinbarkeit einer Impfpflicht für Kinder mit der EMRK : EGMR 08.04.21 – 47621/13.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 23, s. 1657-1665. 
  article

  article

 6. Compulsory childhood vaccination : Vavřička v Czech Republic.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 4, s. 418-429. 
  article

  article

 7. Věc Vavřička a další proti České republice : povinné očkování. Číslo stížností 47621/13. Datum 8. 4. 2021.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2021), č. 3, s. 209-210. 
  article

  article

 8. Je povinné očkovanie porušením ľudských práv? : Európsky súd pre ľudské práva odpovedá.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 73, (2021), č. 6-7, s. 876-882. 
  article

  article

 9. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování : nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2530/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxxvi-xcii. 
  article

  article

 10. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 44-48. 
  article

  article