Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Porody"
 1. Rückwirkender Ausschluss von Schadenersatz für „wrongful birth“ : N. M. ua gg Frankreich (3.2.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 49-53. 
  article

  article

 2. Právo klientek vyjádřit se v soudním řízení, jež se týká oprávnění jejich porodní asistentky vést domácí porod : nález ÚS z 24. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1238/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 48-49. 
  article

  article

 3. Kontroverze práva, zdraví a rodiny / Ivo Telec.    Praha : Leges, 2021 . 268 stran . ISBN 978-80-7502-533-3   Signatura M 8967
  SO
  Kontroverze práva, zdraví a rodiny

  book

 4. Právo rodičky na vydání placenty : nález ÚS z 16. 3. 2021, sp. zn. III. ÚS 2480/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 154-155. 
  article

  article

 5. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28. 
  article

  article

 6. Domácí porod : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 8, s. 610-622. 
  article

  article

 7. Odpovědnost státu za škodu, zdravotnictví, ochrana osobnosti, právo Evropské unie : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 9, s. 11467-1480. 
  article

  article

 8. Duet o domácích porodech.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 9, s. 64-70. 
  article

  article

 9. Věc Dubská a Krejzová proti České republice : porod v domácím prostředí za pomoci porodní asistentky, rozsudek velkého senátu. Číslo stížnosti 28859/11 a 28473/12. Datum 15. 11. 2016.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 20, (2017), č. 2, s. 138-139. 
  article

  article

 10. Dubská and Krejzová v the Czech Republic.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2017, no. 2, s. 195-198. 
  article

  article