Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Porodnictví"
 1. Arzthaftung bei pränataler Beratung .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 26, 2023, s. 1852-1854. 
  article

  article

 2. Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu : k některým právním otázkám spojeným s problematikou lidského života mezi jeho početím a narozením / Libor Šnédar.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xix, 342 stran . ISBN 978-80-7676-775-1   Signatura M 9275
  SO
  Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

  book

 3. Ústav zdravotnických informací a statistiky nesprávně anonymizoval porodnice, k nimž poskytl vyžádané informace o počtech porodů, zákroků a poranění : nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2023, sp. zn. III. ÚS 836/21.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 5-6, s. 346-348. 
  article

  article

 4. Odepření neanonymizovaných informací o českých porodnicích : nález ÚS z 11. 4. 2023, sp. zn. III. ÚS 836/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 6, s. 190. 
  article

  article

 5. Kontroverze práva, zdraví a rodiny / Ivo Telec.    Praha : Leges, 2021 . 268 stran . ISBN 978-80-7502-533-3   Signatura M 8967
  SO
  Kontroverze práva, zdraví a rodiny

  book

 6. Lidská práva a narození dítěte : případová studie poskytování institucionální porodnické péče v České republice během koronavirové krize.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 6, s. 23-33. 
  article

  article

 7. Domácí porod : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 8, s. 610-622. 
  article

  article

 8. Odpovědnost státu za škodu, zdravotnictví, ochrana osobnosti, právo Evropské unie : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3598/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 9, s. 11467-1480. 
  article

  article

 9. Duet o domácích porodech.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 9, s. 64-70. 
  article

  article

 10. Childbirth options : Dubská and Krejzová v The Czech Republic (Application Nos 28859/11 and 28473/12) .   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2017, Iss. 2, s. 195-198. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.