Search results

Records found: 39  
Your query: Subject h. and keywords = "Pomluva"
 1. OOO Regnum v Russia.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 1. 
  article

  article

 2. Grundrechtsdogmatik der Beleidigungsdelikte im digitalen Raum – Ein gleichheitsrechtliches Update.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 18, s. 864-872. 
  article

  article

 3. Zásada subsidiarity trestní represe z pohledu právní civilistiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 3, s. 19-24. 
  article

  article

 4. Trestný čin pomluvy : k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy - 1. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 531-543. 
  article

  article

 5. Trestný čin pomluvy : k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy - 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 17, s. 583-591. 
  article

  article

 6. Trestněprávní a soukromoprávní řešení pomluvy : nález ÚS z 5. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 474/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13-14. 
  article

  article

 7. Pomluva : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 8 Tdo 681/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 3, s. 450-462. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holokaustu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 8, s. 298-301. 
  article

  article

 9. Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holocaustu : rozsudek ze dne 29. 8. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3423/2018.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 14-16. 
  article

  article

 10. Free speech versus religious feelings, the sequel : defamation of the prophet Muham-mad in E.S. v Austria.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 15, (2019), no. 1, s. 158-170. 
  article

  article