Search results

Records found: 50  
Your query: Subject h. and keywords = "Polské právo"
 1. Further Extension of Protection against Discrimination on Grounds of Sexual Orientation under Directive 2000/78/EC : Court of Justice (Second Chamber) 12 January 2023, Case C-356/21, J.K. v TP S.A..   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 19, (2023), no. 3, s. 548-566. 
  article

  article

 2. The Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland : Between the Facade Rhetoric of PoliticalConstitutionalism and the actual Abuse of Apex Courts.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 19, (2023), no. 1, s. 25-58. 
  article

  article

 3. The myth of populist constitutionalism in Hungary and Poland : Populist or authoritarian constitutionalism?.   -- In:  International journal of constitutional law -- ISSN 1474-2640. -- Vol. 21, (2023), no. 1, s. 127-155. 
  article

  article

 4. Expeditiousness of child abduction proceedings, procedural autonomy, and what it has to do with sincere cooperation : Rzecznik Praw Dziecka and Others.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 60, no. 6, 2023, s. 1787-1806. 
  article

  article

 5. Pozycja pokrzywdzonego w porozumieniach procesowych (perspektywa prawnoporównawcza).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 8, s. 99-113. 
  article

  article

 6. Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela : komentarz / Jędrzej Maksymilian Kondek.    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021 . xxii, 122 stran . ISBN 978-83-8158-815-7   Signatura Z 4471
  SP
  Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

  book

 7. Bezpośrednia partycypacja obywateli w polityce konstytucyjnej (wyzwania i organiczenia).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 5, s. 3-24. 
  article

  article

 8. Dlaczego “paradoks orzeczniczy” z wyroku TK w sprawie K 47/15 nie opiera się na paradoksie kłamcy?.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 5, s. 46-58. 
  article

  article

 9. Zakres przedmiotowy prawa łaski (uwagi o argumentacji TK w sprawie K 9/17).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 5, s. 96-116. 
  article

  article

 10. Właściwość miejscowa organu pomocy społecznej w sprawach osób bezdomnych (perspektywa konstytucyjna).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 5, s. 128-142. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.