Search results

 1. Práce a mzda : odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast.    Praha : Wolters Kluwer, 2015- . ISSN 0032-6208   Signatura C
  Práce a mzda

  journal

 2. Abeceda mzdové účetní 2022 : osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přehled důležitých údajů / Bořivoj Šubrt, Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Michal Ztratil, Helena Přikrylová, Lada Šupčíková, Jana Dorčáková, Martin Mikyska.    Olomouc : ANAG, 2022 . 671 stran . ISBN 978-80-7554-349-3   Signatura M 9041
  PP
  Abeceda mzdové účetní 2022

  book

 3. Distriminierde Verweigerung einer Versicherungsleistung nach erfolgreicher In-vitro-Fertilisation : Jurčić gg. Kroatien (4.2.2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 1, s. 85-88. 
  article

  article

 4. Občanský zákoník : § 2716-2893 : velký komentář / Melzer, Tégl a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxv, 1494 stran . ISBN 978-80-7400-818-4   Signatura M 8922
  OP
  Občanský zákoník

  book

 5. Pojištění odpovědnosti za škodu, promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 98-105. 
  article

  article

 6. Jurčić v Croatia : employment-related protection of pregnant women.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 3. 
  article

  article

 7. Untergesetzliche Regeln im Gesundheitswesen – Normentypen, Besonderheiten, Einsatz in Zeiten von Corona.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 11, s. 689-694. 
  article

  article

 8. Promlčení nároku na plnění z garančního fondu : rozsudek NS z 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 16-18. 
  article

  article

 9. Právo ve zdravotnictví / Svejkovský, Řípa a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxi, 225 stran . ISBN 978-80-7400-835-1   Signatura M 8956
  SO
  Právo ve zdravotnictví

  book

 10. Náhrada škody. Škoda způsobená provozem vozidla. Pojištění. Náhrada nemajetkové újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2109/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 168-175. 
  article

  article