Search results

 1. Zastoupení podnikatele / Kateřina Eichlerová.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xx, 423 stran . ISBN 978-80-7598-286-5   Signatura M 9080
  HP
  Zastoupení podnikatele

  book

 2. Die Rechtsprechung des VfGH zu den „Corona-Regelungen“ der Bundesregierung.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 1, s. 12-19. 
  article

  article

 3. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva / Zbyněk Švarc a kolektiv.    Plzeň : Aleš Čeněk, 2021 . 516 stran . ISBN 978-80-7380-834-1   Signatura M 8913
  HP
  Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva

  book

 4. Das Zitieren aus Anwaltsschriftsätzen durch die Presse als Verfassungsproblem.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 27, s. 1911-1916. 
  article

  article

 5. Kein Recht auf künstlerische Betätigungsfreiheit bei Veränderung eines Grabmals : BVerfG 30.03.21 – 1 BvR 160/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 27, s. 1939-1941. 
  article

  article

 6. Ústavní soud ke stanovení ušlého zisku drobného podnikatele.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 52. 
  article

  article

 7. Stanovení ušlého zisku podnikatele pro účely náhrady škody : nález ÚS z 30. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 922/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 8. Vrchní soud v Praze: Výše jistoty za návrh na nařízení předběžného opatření ve věci uložení povinnosti nenakládat s obchodním podílem společnosti u fyzické osoby, která není podnikatelem : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2021, sp. zn. 6 Cmo 37/2021.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 146-147. 
  article

  article

 9. Insolvenční řízení. Oddlužení. Dluhy z podnikání. Zastavení insolvenčního řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2019, sp. zn. 29 NSČR 81/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 209-214. 
  article

  article

 10. Správa vlastního majetku a podnikání.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 153-176. 
  article

  article