Search results

Records found: 81  
Your query: Subject h. and keywords = "Poškozený"
 1. K přiznání nákladů zmocněnce poškozeného v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 1033/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 65-67. 
  article

  article

 2. Kwestia zgodności ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 8, s. 113-129. 
  article

  article

 3. Účelnost vynaložených nákladů zmocněnce poškozeného v trestním řízení : nález ÚS z 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 1033/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 117. 
  article

  article

 4. Výkon rozhodnutí trestních soudů o nárocích poškozeného v trestním řízení : nález sp. zn. I. ÚS 2399/19 ze dne 23. 2. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 33-34. 
  article

  article

 5. Nárok na bezplatné zastoupení zvlášť zranitelné oběti : nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 2842/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 51-52. 
  article

  article

 6. Právo na právní pomoc a nárok na bezplatné zastoupení zvlášť zranitelné oběti : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 2842/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 52. 
  article

  article

 7. K právu nástupce poškozeného na přiznání nemajetkové újmy v adhezním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 25, (2021), č. 2, s. 6-13. 
  article

  article

 8. K omezení výše odměny zvoleného zmocněnce poškozeného.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 81-85. 
  article

  article

 9. K povinnosti odsouzeného nahradit náklady státu vzniklé ustanovením zmocněnce poškozenému : nález ÚS z 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 86/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 120-121. 
  article

  article

 10. Výkon rozhodnutí trestních soudů o nárocích poškozeného v trestním řízení : nález ÚS z 23. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 2399/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  article

  article