Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Periodický tisk"
 1. ÚS ke střetu zájmů pro veřejné funkcionáře.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 2. Právo na doplňující informaci v regionálním tisku : rozsudek ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 17-18. 
  article

  article

 3. Tisk, svoboda projevu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 859-864. 
  article

  article

 4. Ústavní soud: právo na odpověď se vztahuje i na internetové zpravodajství.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 9, s. 55. 
  article

  article

 5. Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení dle TiskZ - analogická povinnost internetového vydavatele : nález ÚS z 23. 6. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2257/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 281. 
  article

  article

 6. Padesátileté jubileum časopisu Kriminalistika.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 51, (2018), č. 4, s. 243-248. 
  article

  article

 7. Několik poznámek k padesáti letům (nejen) legislativy na stránkách časopisu Správní právo.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 7-8, s. 347-375. 
  article

  article

 8. Právo na odpověď. Svoboda slova. Periodický tisk : rozsudek NS sp.zn. 30 Cdo 2159/2008.   -- In:  Česká judikatura -- ISSN 1802-9981. -- Roč.2, (2010), č.2, s.98-110. 
  article

  article

 9. Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2005 / Filip Ščerba.    Praha : Linde, 2006 . 239 s. . ISBN 80-7201-633-4   Signatura M 4171
  TP-ŠčVý
  Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2005

  book

 10. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související : komentář / Helena Chaloupková.    Praha : C.H. Beck, 2006 . xix, 364 s. . ISBN 80-7179-450-3   Signatura M 4193
  PI-ChZá
  Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související

  book