Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Peněžní prostředky"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí věci do SJM a důkazní břemeno. Peněžní prostředky na bankovním účtu a SJM. Zrušení užívacího práva k domu nebo bytu, ve kterém byla rodinná domácnost manželů : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 27. 7. 2022, sp. zn. 22 Cdo 3070/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 2, s. 68-72. 
  article

  article

 2. Die Zwangsvollstreckung in Kryptowährungsvermögen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 44, 2023, s. 3199-3204. 
  article

  article

 3. Svéprávnost. Omezení svéprávnosti. Peněžní limit : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 24 Cdo 2837/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 219-225. 
  article

  article

 4. Die Rechtsnatur von Kryptowährungsdarlehen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 51, s. 3751-3756. 
  article

  article

 5. Vybrané aspekty prístupu k informáciám od obchodných spoločností s verejným prvkom.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 12, s. 1205-1213. 
  article

  article

 6. Ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 11. 2015.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 18, (2016), č. 1, s. 39-40. 
  article

  article

 7. Zajištění majetku, odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3310/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 1, s. 119-132. 
  article

  article

 8. Vybrané otázky v souvislosti s porušením rozpočtové kázně.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 15-22. 
  article

  article

 9. Zákon o registru smluv : komentář / Petr Bouda, Jiří Fadrný, Pavel Franc, Filip Mazel.    Praha : C.H. Beck, 2016 . xix, 435 stran . ISBN 978-80-7400-626-5   Signatura M 7646
  SP
  Zákon o registru smluv

  book

 10. Extenzivní výklad pojmu veřejná instituce : obchodní společnosti jako povinné subjekty v právu na informace.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 7, s. 409-426. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.