Search results

 1. Schutz behinderter Menschen bei pandemiebedingter Triage : BVerfG 16.12.21 – 1 Bvr 1541/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 6, s. 380-388. 
  article

  article

 2. Gesetzliche Regelung der pandemiebedingten Triage.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 4, s. 170-180. 
  article

  article

 3. Zuteilung von Lebenschancen in der Pandemie – Medizinische Kriterien und Patientenrechte.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 5, s. 270-274. 
  article

  article

 4. Die Corona-Schutzimpfung von hochbetagten Patienten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 6, s. 350-354. 
  article

  article

 5. Verwendung von Patientendaten durch Krankenversicherungen : BVerfG 04.01.21 – 1 BvQ 108/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 18, s. 1299-1300. 
  article

  article

 6. Verfassungsbeschwerde gegen Vorschriften zur elektronischen Patientenakte : BVerfG 04.01.21 – 1 BvR 619/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 18, s. 1300-1301. 
  article

  article

 7. Arzt-Patientinnen-Verhältnis und Begriff der sexuellen Handlung : JBGH 02.02.21 – 4 StR 364/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 30, s. 2223-2225. 
  article

  article

 8. Právo ve zdravotnictví / Svejkovský, Řípa a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxi, 225 stran . ISBN 978-80-7400-835-1   Signatura M 8956
  SO
  Právo ve zdravotnictví

  book

 9. Lékaři odpovídají nejen za správný postup, ale i za bolest pacienta, konstatoval Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 57. 
  article

  article

 10. Důkazní břemeno pacienta v tzv. medicínských sporech a posuzování otázky postupu de lege artis : nález ÚS z 28. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 3937/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 234. 
  article

  article