Search results

Records found: 28  
Your query: Subject h. and keywords = "Přiměřené zadostiučinění"
 1. Punitive Menschenrechte – Der Anspruch des Opfers auf Bestrafung im europäischen Grundrechtsgefüge.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 78, (2023), Heft 22, s. 1001-1010. 
  article

  article

 2. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), č. 4, s. 321-332. 
  article

  article

 3. Jakou cenu může soud stanovit za lidské útrapy?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 22, (2023), č. 4, s. 187-191. 
  article

  article

 4. K pojmu další nemajetkové újmy v občanském zákoníku.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 36-41. 
  article

  article

 5. Ke krácení zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení v důsledku tzv. soudního ping-pongu způsobeného soudy : nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 2021, sp. zn. III. ÚS 1303/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 6. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. : peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 13-17. 
  article

  article

 7. Z únorového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 3, s. 32-34. 
  article

  article

 8. Krajský soud v Brně: Obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví dle § 2957 ObčZ.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 35-37. 
  article

  article

 9. Koncept tzv. sdílené újmy a zadostiučinění dle OdpŠk : nález ÚS z 13. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3369/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 125. 
  article

  article

 10. Sankční povaha přiměřeného zadostiučinění v nekalé soutěži.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 12, s. 20-26. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.