Search results

Records found: 26  
Your query: Subject h. and keywords = "Přihláška pohledávky"
 1. Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení / Milan Horák.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xi, 122 stran . ISBN 978-80-7676-686-0   Signatura M 9236
  OP
  Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

  book

 2. Přihláška pohledávky. Spor o pravost nebo výši přihlášené vykonatelné pohledávky. Zamítnutí žaloby pro předčasnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2021, sen. zn. 29 ICdo 55/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 270-277. 
  article

  article

 3. Přihláška odměny exekutora do insolvenčního řízení v případě, že nebylo nic vymoženo : nález ÚS z 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1231/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 4. Přihláška odměny exekutora do insolvenčního řízení v případě, že nebylo nic vymoženo : nález sp. zn. III. ÚS 1231/20 ze dne 6. 10. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 29-31. 
  article

  article

 5. Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem / Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xv, 270 stran . ISBN 978-80-7598-767-9   Signatura M 8746
  OP
  Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

  book

 6. Nejvyšší soud České republiky: Uplatnění částečného zajištění v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 30. 9. 2019, sp. zn. 29 NSČR 63/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 147-149. 
  article

  article

 7. Exekutoři jako (nevítaní) přihlašovatelé pohledávek.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. 16-18. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Odůvodnění nesouhlasu věřitele s oddlužením dlužníka : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 4. 12. 2019, sp. zn. 29 NSČR 81/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 224-226. 
  article

  article

 9. K ústavně konformnímu výkladu výroku dražební vyhlášky o stanovení lhůty pro uplatnění přihlášek věřitelů : nález sp. zn. III. ÚS 3680/17 ze dne 12. 3. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 36-37. 
  article

  article

 10. Insolvence, incidenční spory, zpeněžování, oddlužení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2018, sen. zn. 29 ICdo 30/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 550-562. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.