Search results

Records found: 36  
Your query: Subject h. and keywords = "Předkupní právo"
 1. Předkupní právo podle přechodných ustanovení občanského zákoníku z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 2, s. 18-24. 
  article

  article

 2. Spoluvlastnictví. Předkupní právo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 4212/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 432-437. 
  article

  article

 3. Přechodné ustanovení ObčZ k porušení předkupního práva spoluvlastníka : rozsudek NS z 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 39-40. 
  article

  article

 4. Předkupní právo spoluvlastníků jako překážka uspokojení restitučního nároku.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 22-27. 
  article

  article

 5. Vzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci a jiné způsoby, jak se s ním vypořádat.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 7-8, s. 38-41. 
  article

  article

 6. K předkupnímu právu k pozemku nebo stavbě podle přechodných ustanovení občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2979/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 9, s. 55-58. 
  article

  article

 7. Předpoklady uplatnění předkupního práva : rozhodnutí NS Československé republiky z 3. 5. 1923, sp. zn. Rv I 1506/22 (Vážný 2581).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 397-399. 
  article

  article

 8. Předkupní právo, spoluvlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4449/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 102-106. 
  article

  article

 9. Předkupní právo ve stavebním zákoně a následky jeho porušení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 65-69. 
  article

  article

 10. První novela občanského zákoníku - stručný průvodce změnami.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 5, (2017), č. 2, s. 2-8. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.