Search results

Records found: 111  
Your query: Subject h. and keywords = "Přípravné řízení"
 1. Anerkennung einer Konventionsverletzung durch Regierung : EGMR 28.06.22 – 20762/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 5, 2023, s. 281-285. 
  article

  article

 2. Zulässigkeit staatsanwaltschaftlicher Presseausküfte im Vor- und Ermittlungsverfahren.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 15, 2023, s. 1014-1019. 
  article

  article

 3. Beweiswürdigung im Ermittlungsakt und Sicherstellung ohne Kriminalpolizei und durch Sachverständige.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 2, s. 58-67. 
  article

  article

 4. Zamyšlení nad možným rozšířením pravomoci soudce pro přípravné řízení na vydávání trestních příkazů.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 70-76. 
  article

  article

 5. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 1424 stran . ISBN 978-80-7502-637-8   Signatura M 9135
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 6. Přítomnost soudce při provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů : kritické zamyšlení de lege lata a de lege ferenda.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 63-70. 
  article

  article

 7. Pravomoc soudce pro přípravné řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 125-131. 
  article

  article

 8. Unverhältnismäβige und mangelhaft begründete Durchsuchung – Kinderpornografie : BVerfG 20.11.19 – 2 BvR 31/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 6, s. 384-386. 
  article

  article

 9. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1358 stran . ISBN 978-80-7502-395-7   Signatura M 8632
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 10. Čtení protokolu z přípravného řízení v hlavním líčení ve vztahu k právu na obhajobu : nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 2194/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 61-63. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.