Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Příčinná souvislost"
 1. Damages liability of the EU for harm caused by excessive duration of court proceedings.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 27, (2021), no. 2, s. 305-330. 
  article

  article

 2. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 3. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152. 
  article

  article

 4. K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72. 
  article

  article

 5. Náhrada škody. Ztráta pohledávky. Příčinná souvislost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3285/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 2, s. 73-78. 
  article

  article

 6. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45. 
  article

  article

 7. Odpovědnost za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací : nález ÚS z 28. 8. 2018, sp. zn. I. ÚS 2283/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 362. 
  article

  article

 8. Die Beweislast im Rahmen der Schwimmbadaufsicht.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71 (2018), Heft 5, s. 267-269. 
  article

  article

 9. Teilenteignung und Schutzschildtheorie.   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 118, (2017), Heft 5, s. 243-267. 
  article

  article

 10. Unterbringung eines verurteilten Straftäters in einem psychiatrischen Krankenhaus : EGMR 18.02.16 – 62.054/12.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70, (2017), Heft 33, s. 2395-2398. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.