Search results

Records found: 151  
Your query: Subject h. and keywords = "Péče o nezletilé děti"
 1. Prozatímní rozhodnutí v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.   -- In:  Rodina -- ISSN 2788-3973. -- Roč. 1, (2024), č. 1, s. 13-19. 
  article

  article

 2. Postavení dětí v rodičovském konfliktu.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 13, 2024, č. 3, s. 26-31. 
  article

  article

 3. Einvernehmliches Wechselmodell – Vorrang des Umgangsverfahrens (OLG Frankfurt a. M.).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2023, Heft 6, s. 166. 
  article

  article

 4. Berücksichtigung des Kindeswohls bei Wechsel der Pflegefamilie : BVerfG 28.08.23 – 1 BvR 1088/23.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 45, 2023, s. 3282-3284. 
  article

  article

 5. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 3522/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 3, s. 45-47. 
  article

  article

 6. Péče o děti v rodině v proměnách času - současnost.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 3, s. 69-83. 
  article

  article

 7. ÚS: Paušální argumenty proti střídavé péči ze strany obecných soudů neobstojí.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 10. 
  article

  article

 8. Obtíže s výkladem některých ustanovení z. ř. s. v praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 3, s. 27-33. 
  article

  article

 9. Povinnost soudů hodnotit konkrétní překážky střídavé péče : nález ÚS z 8. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 3350/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 118. 
  article

  article

 10. Výlučná x střídavá péče - judikatura - první část.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 4, s. 64-84. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.