Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Orgány státní správy"
 1. Europeizace české státní správy : čtyři instituce, čtyři modely, / Ivo Šlosarčík, Tomáš Weiss, Mitchell Young.    Praha : Leges, 2020 . 114 stran . ISBN 978-80-7502-453-4   Signatura M 8774
  SP
  Europeizace české státní správy

  book

 2. Zákon o integrovaném záchranném systému : komentář / Aleš Zpěvák.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xix, 143 stran . ISBN 978-80-7598-199-8   Signatura M 8415
  SP
  Zákon o integrovaném záchranném systému

  book

 3. Der deutsche Bundesstaat und seine Organe – Theorie des Bundesstaats.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 18, s. 1165-1172. 
  article

  article

 4. Nowy wymiar ochrony sądowej w sprawach bezczynności administracji lub przewlekłego prowadzenia postępowania?.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 73, (2018), no. 8, s. 54-68. 
  article

  article

 5. Správní právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 741 stran . ISBN 978-80-7380-739-9   Signatura M 8293
  SP
  Správní právo

  book

 6. Československé správní právo : část všeobecná / Jiří Hoetzel; editor Ondřej Horák.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxxii, 454 stran . ISBN 978-80-7598-168-4   Signatura M 8337
  SP
  Československé správní právo

  book

 7. Praktikum ze správního práva procesního / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková.    Praha : Leges, 2017 . 124 stran . ISBN 978-80-7502-178-6   Signatura M 7742
  SP
  Praktikum ze správního práva procesního

  book

 8. Systémové aspekty veřejné správy / Jaroslav Erneker, Lubomír Pána.    České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. . 117 stran . ISBN 978-80-7556-015-5   Signatura M 7737
  SP
  Systémové aspekty veřejné správy

  book

 9. Správní právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 698 stran . ISBN 978-80-7380-649-1   Signatura M 7767
  SP
  Správní právo

  book

 10. Náhrada nákladů řízení : odměna advokáta za uplatnění nároku na náhradu újmy u příslušného ústředního správního úřadu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 4, s. 22-27. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.