Search results

Records found: 228  
Your query: Subject h. and keywords = "Opravné prostředky"
 1. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení / Pavel Mates, Martin Kopecký.    Praha : Leges, 2022 . 115 stran . ISBN 978-80-7502-548-7   Signatura M 9056
  SP
  Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

  book

 2. Entzug der Aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs in Sorgerechtsstreit und Zugang zu einem Gericht : Plazzi gg die Schweiz.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 21-25. 
  article

  article

 3. Beschwerdebefugnis des Pflichtverteidigers bei Aufhebung seiner Bestellung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 8, s. 403-409. 
  article

  article

 4. Vorsaussetzungen der Wiedereinsetzung bei fehlerhafter Rechtbehelfsbelehrung : BVerfG 04.09.21 – 1 BvR 2427/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 13, s. 915-917. 
  article

  article

 5. Zum Einfluss der Übersetzungshilfe auf Rechtsmittelfristen.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 7, s. 324-331. 
  article

  article

 6. Judicial protection and the environment in the EU legal order : missing pieces for a complete puzzle of legal remedies.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 58, (2021), no. 3, s. 777-812. 
  article

  article

 7. Guðmundur Andri Ástráðsson v Iceland : judicial appointment procedures.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 2. 
  article

  article

 8. Kritika návrhu nového českého trestního řádu v části týkající se řádných opravných prostředků.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 1, s. 11-17. 
  article

  article

 9. Právo na právní pomoc a tlumočníka v souvislosti se vzdáním se odporu : nález ÚS z 10. 5. 2021, sp. zn. II. ÚS 498/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 183-184. 
  article

  article

 10. K vybraným otázkám vedlejší intervence (vedlejšího účastenství).   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 29-32. 
  article

  article