Search results

 1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 2. Správní řád : s poznámkami a judikaturou / Petr Průcha.    Praha : Leges, 2019 . 533 stran . ISBN 978-80-7502-355-1   Signatura M 8466
  SP
  Správní řád

  book

 3. Prostupnost typů žalob ve správním soudnictví a otázky související : nález ÚS z 15. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 2634/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 80-81. 
  article

  article

 4. K posledním novelám správního řádu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 5, s. 261-293. 
  article

  article

 5. Soudní řád správní : kritická analýza / Adamec, M., Adamusová, Z., Balounová, J. a kol..    Praha : Auditorium, 2019 . 152 stran . ISBN 978-80-87284-79-7   Signatura M 8674
  SD
  Soudní řád správní

  book

 6. Incidenční přezkum opatření obecné povahy v aktuální rozhodovací praxi správních soudů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 327-332. 
  article

  article

 7. Praktikum ze správního práva procesního / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková.    Praha : Leges, 2017 . 124 stran . ISBN 978-80-7502-178-6   Signatura M 7742
  SP
  Praktikum ze správního práva procesního

  book

 8. Opatření obecné povahy v teorii a praxi / David Hejč, Lenka Bahýl'ová.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xvii, 252 stran . ISBN 978-80-7400-276-2   Signatura M 7859
  SP
  Opatření obecné povahy v teorii a praxi

  book

 9. Správní řád : s poznámkami a judikaturou / Petr Průcha.    Praha : Leges, 2017 . 519 stran . ISBN 978-80-7502-202-8   Signatura M 7869
  SP
  Správní řád

  book

 10. Přezkum proporcionality opatření obecné povahy : rozsudek NSS z 26. 10. 2016, sp. zn. 10 As 183/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 5, s. 164-166. 
  article

  article