Search results

Records found: 43  
Your query: Subject h. and keywords = "Omezení vlastnických práv"
 1. Kompenzace omezení vlastnického práva územním plánem.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 3-4, s. 129-148. 
  article

  article

 2. Inflation als Eigentumsbeeinträchtigung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 19, s. 905-914. 
  article

  article

 3. Limity omezení vlastnického práva v zájmu ochrany lesa : komparativní pohled na principy omezení vlastnického práva v České republice a Spolkové republice Německo.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 3 (65), s. 43-66. 
  article

  article

 4. ÚS: k veřejnému zájmu jako jedné z podmínek vyvlastnění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 18. 
  article

  article

 5. Veřejný zájem jako podmínka vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického práva : nález ÚS z 30. 8. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2763/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 10, s. 315-316. 
  article

  article

 6. Právní úprava veřejnoprávních oprávnění jako reflexe ochrany oprávněných zájmů účastníků trhu s elektřinou a plynem.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 195-203. 
  article

  article

 7. Eigentum verpflichtet: die Sozialbindung des Eigentums am Beispiel des Berliner Mietendeckels.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 12, s. 602-609. 
  article

  article

 8. Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních vztahů?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 363-367. 
  article

  article

 9. Nájem bytu, ochrana vlastnictví : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 320-327. 
  article

  article

 10. Regulované nájemné. Náhrada za omezení vlastnického práva. Promlčení. Dobré mravy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 316-321. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.