Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Omezení svéprávnosti"
 1. Veřejné opatrovnictví.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 6-11. 
  article

  article

 2. Omezení svéprávnosti (o. z.) [Svéprávnost (o. z.)] : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 34 Cdo 844/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 261-267. 
  article

  article

 3. Veřejná žaloba a (předprocesní fáze) řízení o svéprávnosti : aplikace, explikace, efektivita.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 5, s. 28-36. 
  article

  article

 4. Některé aspekty zastupování.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 7-19. 
  article

  article

 5. MT v Estonia : (Application No. 75378/13).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2019, no. 1, 102-105. 
  article

  article

 6. Omezení svéprávnosti. Opatrovník : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 836/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 4, s. 238-245. 
  article

  article

 7. Ochrana procesních práv osob se zdravotním postižením v soudním řízení : nález ÚS z 28. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 2020/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 8. Omezení svéprávnosti (o. z.) [Svéprávnost (o. z.)], opatrovník : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 836/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 268-278. 
  article

  article

 9. Z červnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 20, (2018), č. 7-8, s. 47-49. 
  article

  article

 10. Z červnového a zářijového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 20, (2018), č. 10, s. 30-34. 
  article

  article