Search results

Records found: 192  
Your query: Subject h. and keywords = "Odvolání"
 1. Odůvodnění odklonu od ustálené rozhodovací praxe : nález ÚS z 15. 11. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1132/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 1, s. 10. 
  article

  article

 2. K odmítnutí odvolání podle § 218 písm. c) o. s. ř. : nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2022, sp. zn. II. ÚS 2997/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 38-40. 
  article

  article

 3. Trestní právo procesní / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2023 . 956 stran . ISBN 978-80-7502-687-3   Signatura M 9256
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 4. Gerichtliche Überprüfung der Vollmacht eines Anwalts : BVerfG 18.02.22- 1 BvR 305/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 20, 2022 s. 1441-1442. 
  article

  article

 5. Praktický úvod do civilního řízení sporného / Jiří Remeš.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xv, 448 stran . ISBN 978-80-7400-871-9   Signatura M 9095
  OP
  Praktický úvod do civilního řízení sporného

  book

 6. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 3, s. 26-32. 
  article

  article

 7. K povinnosti obecných soudů doručovat odvolání protistraně : nález sp. zn. IV. ÚS 1405/21 ze dne 20. 9. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 49-50. 
  article

  article

 8. Nejvyšší správní soud: Určení odvolacího orgánu příspěvkové organizace kraje při poskytování informací : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 16. 2. 2022, č. j. Komp 3/2021-26.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 565-567. 
  article

  article

 9. Nesprávné poučení o opravném prostředku : nález ÚS ze 7. 6. 2022, sp. zn. III. ÚS 356/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 7-8, s. 245. 
  article

  article

 10. K nesprávnému poučení o opravném prostředku a k přezkumu rozhodnutí o nepřipuštění změny žaloby odvolacím soudem : nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2022, sp. zn. III. ÚS 356/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 51-54. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.