Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Odvětvová judikatura"
 1. Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury / Tomáš Jaroš.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 165 stran . ISBN 978-80-7598-821-8   Signatura M 8699
  FD
  Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury

  book

 2. Daň z příjmů právnických osob : v kontextu aktuální judikatury / Tomáš Jaroš.    Praha : Wolters Kluwer, 2013 . 124 s. . ISBN 978-80-7478-035-6   Signatura M 6507
  FD-JaDa
  Daň z příjmů právnických osob

  book

 3. Zásadní judikatura k nájmu a podnájmu nebytových prostor : 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, vrchních a krajských soudů, doplněných vybranými ustanoveními souvisejících zákonů / Marek Disman a Petr Měšťánek.    Praha : Linde, 2012 . 304 s. . ISBN 978-80-7201-891-8   Signatura M 6125
  OP-DiZá
  Zásadní judikatura k nájmu a podnájmu nebytových prostor

  book

 4. Obchodněprávní judikatura na stránkách časopisu Právník v letech 1862-1882.   -- In:  Bubelová, Kamila . 150 let Všeobecného obchodního zákoníku -- M6448 -- s. 45-49. 
  article

  article

 5. Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví / Sestavil Jan Mach.    Praha : Wolters Kluwer, 2012 . 546 s. . ISBN 978-80-7357-739-1   Signatura M 5980
  SO-Přeh
  Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II

  book

 6. Právní předpisy Evropské unie s judikaturou : právo obchodních společností / sestavil Jan Lasák.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . xi, 466 s. . ISBN 978-80-7357-611-0   Signatura M 5552
  HP-Práv
  Právní předpisy Evropské unie s judikaturou

  book

 7. Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení / sestavila Petra Polišenská.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 253 s. . ISBN 978-80-7357-653-0   Signatura M 5686
  OP-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

  book

 8. Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže : (2000-2010), 2. díl / Jiří Macek.    Praha : C.H. Beck, 2011 . xv, 593 s. . ISBN 978-80-7400-410-0   Signatura M 5880
  HP-MaRo
  Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže

  book

 9. Přehled judikatury : soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany / Sestavili Ludvík David, Jana Bílková, Martina Podivínová.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 161 s. . ISBN 978-80-7357-715-5   Signatura M 5902
  OP-Přeh
  Přehled judikatury

  book

 10. Fenomén judikatury v právu : povaha, význam a specifikace judikatury, judikatura evropských soudů a evropské otázky v judikatuře národních soudů, vybraná odvětvová judikatura / Ondrej Hamul'ák (ed.).    Praha : Leges, 2010 . 457 s. . ISBN 978-80-87212-29-5   Signatura M 5270
  PV-Feno
  Fenomén judikatury v právu

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.