Search results

Records found: 36  
Your query: Subject h. and keywords = "Odpovědnost za vady"
 1. Odpovědnost za vady : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 33 Cdo 665/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 162-167 Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. 
  article

  article

 2. Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava / Ondřej Mocek.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxiv, 200 stran . ISBN 978-80-7400-816-0   Signatura M 8904
  OP
  Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

  book

 3. Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 260-270. 
  article

  article

 4. Roma locuta, causa finita – Die „Dieselskandal“ - Entscheidung des BGH.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 27, s. 1924-1927. 
  article

  article

 5. Převod bytové jednotky. Odpovědnost za vady. Záruční doba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 26 Cdo 3075/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 4, s. 225-228. 
  article

  article

 6. Odpovědnost za vady, ochrana spotřebitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 6, s. 1152-1156. 
  article

  article

 7. Kupní smlouva. Odpovědnost za vady. Reklamace. Spotřebitel : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 9, s. 637-640. 
  article

  article

 8. Der Dieselskandal und der Gesundheitsschutz : Zugleich ein Beitrag zur Zulässigkeit von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70, (2017), Heft 28, s. 1995-2001. 
  article

  article

 9. Haftung für unsichere Software.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70, (2017), Heft 26, s. 1841-1846. 
  article

  article

 10. Základy soukromého práva v příkladech / Zbyněk Švarc a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 254 stran . ISBN 978-80-7380-679-8   Signatura M 7970
  OP
  Základy soukromého práva v příkladech

  book