Search results

Records found: 197  
Your query: Subject h. and keywords = "Odpovědnost státu za škodu"
 1. Kein unionsrechtlicher Staatshaftungsanspruch wegen Verstößen gegen die Luftreinhalterichtlinien der Europäischen Union.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 138, (2023), Heft 13, s. 761-766. 
  article

  article

 2. Der unionsrechtliche Staatshaftungsanspruch wegen fehlerhafter Richtlinienumsetzung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 31, 2023, s. 2225-2231. 
  article

  article

 3. Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 2, s. 93-96. 
  article

  article

 4. Haftung eines Medieninhabers für rechtswidrige Kommentare auf seinem Internet Nachrichtenportal : Zöchling gg Österreich (5.9.2023).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 5, s. 475-477. 
  article

  article

 5. Haftung für etwaige Impfschäden.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 9, s. 649-655. 
  article

  article

 6. Ústavní soud se vyjádřil k odpovědnosti státu za výkon veřejné moci notářem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 55. 
  article

  article

 7. Odpovědnost státu za škodu způsobenou notářem : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. I. ÚS 1924/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 8. Věc FU QUAN, s. r. o. proti České republice : znehodnocení zajištěného majetku. Číslo stížností 24827/14. Datum 17. 3. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 209. 
  article

  article

 9. Haftung und Enschädigung bei Corona-Impfungen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, Heft 52, 2022, s. 3737-3743. 
  article

  article

 10. K odpovědnosti státu za škodu způsobenou právnické osobě nezákonným trestním stíháním fyzických osob, které ji ovládají : nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 52-53. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.