Search results

Records found: 189  
Your query: Subject h. and keywords = "Odpovědnost státu za škodu"
 1. Haftung für etwaige Impfschäden.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 9, s. 649-655. 
  article

  article

 2. Ústavní soud se vyjádřil k odpovědnosti státu za výkon veřejné moci notářem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 55. 
  article

  article

 3. Odpovědnost státu za škodu způsobenou notářem : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. I. ÚS 1924/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 4. Věc FU QUAN, s. r. o. proti České republice : znehodnocení zajištěného majetku. Číslo stížností 24827/14. Datum 17. 3. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 209. 
  article

  article

 5. Haftung und Enschädigung bei Corona-Impfungen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, Heft 52, 2022, s. 3737-3743. 
  article

  article

 6. Aktuelle Rechtsprechung zum Amtshaftungsrecht (BGH).   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 2, s. 76-86. 
  article

  article

 7. Staatliche Gewährleistungsverantwortung für den Schutz der Grundrechte und des Völkerrechts .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 22, s. 1570-1574. 
  article

  article

 8. Human rights and climate change : what role for the European Court of Human Rights?.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 3, s. 262-273. 
  article

  article

 9. Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], exekuce, soupis : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1330/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 251-260. 
  article

  article

 10. Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Opatrovník : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1511/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 277-286. 
  article

  article