Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Odklad výkonu rozhodnutí"
 1. Ablehnung des Aufschubs der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe : BVerfG 05.07.22 - 1 BvR 2061/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 38, 2022, s. 2744-2746. 
  article

  article

 2. Odklad vykonatelnosti rozhodnutí v dovolacím řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 20-25. 
  article

  article

 3. Náhrada škody. Adhezní řízení. Dovolací řízení. Odklad vykonatelnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 27 Cdo 2826/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 173-178. 
  article

  article

 4. Náhrada škody, dobré mravy, promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 27 Cdo 2826/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 472-479. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud musí znovu projednat spor advokáta Altnera a ČSSD, rozhodli ústavní soudci.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 64. 
  article

  article

 6. Spor ČSSD s dědici právníka Altnera.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 11. 
  article

  article

 7. Právo na zákonného soudce při rozhodování NS o odkladu vykonatelnosti soudního rozhodnutí : nálezu ÚS z 9. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 1872/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 191. 
  article

  article

 8. Povinnost NS rozhodnout o návrhu na odklad vykonatelnosti bez zbytečných odkladů : nález ÚS z 23. 7. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 10, s. 316-317. 
  article

  article

 9. Aplikace derogačních nálezů s odloženou vykonatelností obecnými soudy.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 10, s. 310-313. 
  article

  article

 10. Přestupky: odložení výkonu rozhodnutí; záznam bodů do registru řidičů; jiné právní účinky rozhodnutí : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2015, čj. 6 As 263/2014-33.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 6, s. 557-564. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.