Search results

Records found: 34  
Your query: Subject h. and keywords = "Odborná konference"
 1. Konference Efektivní řešení rodičovských konfliktů.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 4, s. 37-41. 
  article

  article

 2. Reprezentanti české právnické obce se sešli na prvním obnoveném Sjezdu českých právníků v pražském Karolinu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 4-6. 
  article

  article

 3. Právo jako nástroj společenského míru.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 7-8, s. 45-65. 
  article

  article

 4. Konference Unie státních zástupců a Soudcovské unie na téma Důvěryhodnost a mediální obraz justice.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 6, s. 54-58. 
  article

  article

 5. Malá pololetní bilance.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 7-8, s. 24-37. 
  article

  article

 6. Společné setkání k problematice podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 1, s. 9-16. 
  article

  article

 7. Vztah politické moci a justice v zemích Visegrádu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 1, s. 57-61. 
  article

  article

 8. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : zpráva z konference pořádané na počest prof. Černé a prof. Pelikánové.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 11, s. 1051-1065. 
  article

  article

 9. Zpráva z VIII. zasedání odborného kolegia pro občanské právo k tématu tzv. dětských dluhů, respektive svéprávnosti nezletilých dětí konaného 15. 8. 2019.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 11, s. 1066-1068. 
  article

  article

 10. International scientific conference Labour Law 2017 which took place in Třešť, on 11th-13th October 2017, on Personal data protection, civil service act, and social circumstances of employment of foreigners.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 1, s. 85-87. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.