Search results

Records found: 32  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochrana veřejného zdraví"
 1. Schulschlieβungen als Mittel des Infektionsschutzes – Bundesnotbremse II : BVerfG 19.11.21 – 1 BvR 971/21, 1 BvR 1069/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 3, s. 167-189. 
  article

  article

 2. Komplikationen des Pandemiestrafrechts.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 2, s. 63-72. 
  article

  article

 3. Správní právo : zvláštní část (vybrané kapitoly) / Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 576 stran . ISBN 978-80-7502-613-2   Signatura M 9122
  SP
  Správní právo

  book

 4. Několik úvah k možné povinnosti očkovat se proti nemoci Covid-19.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 3, s. 20-24. 
  article

  article

 5. Opatření obecné povahy: právní povaha mimořádných opatření krajských hygienických stanic : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2020, č. j. 4 As 258/2020-60.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. xlvii-xlix. 
  article

  article

 6. Stát musí vzít rozum do hrsti.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 55-59. 
  article

  article

 7. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 : komentář / David Hejč, Tomáš Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 198 stran . ISBN 978-80-7400-854-2   Signatura M 9012
  SP
  Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

  book

 8. Das Urteil des spanischen Verfassungsgerichts Nr. 148/2021 zum COVID-19-Lockdown : nur halbwegs eine wegweisende Entscheidung.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 17-20, s. 506-520. 
  article

  article

 9. Nedostatky v aplikaci práva při pandemii onemocnění COVID-19.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 21, s. 753-757. 
  article

  article

 10. Gottesdienstverbot bedarf als überaus schwerwiegender Eingriff in die Glaubensfreiheit einer fortlaufenden strengen Prüfung seiner Verhältnismäβigkeit anhand der jeweils aktuellen Erkenntnisse : BVerfG, Beschl. v. 10.04.2020 – 1 BvQ 28/20 – Hess. Corona-Verordnung – Corona II.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 10, s. 691-693. 
  article

  article