Search results

Records found: 37  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochrana slabší strany"
 1. Ochrana slabší strany ve světle nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 32-37. 
  article

  article

 2. Das Wucherverbot.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 21, s. 1017-1027. 
  article

  article

 3. Posílení postavení slabší procesní strany aneb jak zmírnit faktické limity rovnosti před soudem : část I.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 34-38. 
  article

  article

 4. Nahrávka zvukového nebo obrazového záznamu pro účely občanského soudního řízení pořízená bez souhlasu nahrávané osoby v rozhodovací činnosti soudů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 2-6. 
  article

  article

 5. Posílení postavení slabší procesní strany aneb jak zmírnit faktické limity rovnosti před soudem : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 7-13. 
  article

  article

 6. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy platí i pro digitální obsah, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 45. 
  article

  article

 7. Ochrana spotřebitele u smluv uzavíraných na dálku : nález ÚS z 24. 1. 2020, sp. zn. II. ÚS 78/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 117-118. 
  article

  article

 8. Základy závazkového práva. 1. díl, Obecná část závazkového práva, smlouvy a jejich uzavírání, závazky z deliktů obecně, změna a zánik závazků, zajištění a utvrzení, ochrana slabší strany / Tomáš Tintěra, Pavel Petr.    Praha : Leges, 2020 . 288 stran . ISBN 978-80-7502-476-3   Signatura M 8826/1
  OP
  Základy závazkového práva

  book

 9. Ochrana obchodního zástupce - nebo naopak zastoupeného.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 9, s. 20-27. 
  article

  article

 10. Právo na spravedlivý proces a výkon práv v souladu s dobrými mravy : nález ÚS z 16. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 2552/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 282. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.