Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochrana obydlí"
 1. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 9-13. 
  article

  article

 2. Kaminskas v Lithuania (Application No.44817/18) : Environmental protection and the right to respect for one’s home.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 6, s. 681-683. 
  article

  article

 3. Věc Kalnėnienė : rozsudek ve věci Kalnėnienė proti Belgii, stížnosti č. 40233/07, Evropský soud pro lidská práva, druhá sekce, 31. ledna 2017.   -- In:  Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 23, č. 4 (2017), s. 13-27. 
  article

  article

 4. Věc Maslák a Michálková proti České republice. (Domovní prohlídky) : rozsudek senátu (5. sekce). Číslo stížnosti 52028/13. Datum 14. 1. 2016.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 19, (2016), č. 2, s. 132-133. 
  article

  article

 5. Porušování domovní svobody : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 4 Tdo 350/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 3, s. 337-344. 
  article

  article

 6. Verwendung rechtswidrig erlangter Beweismittel im Strafverfahren : Prade gg. Deutschland (3.3.2016), Kammer V, Bsw. Nr. 7.215/10.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 25, (2016), Nr. 2, s. 126-128. 
  article

  article

 7. Durchsuchung wegen des Verdachts des Besitzes kinderpornografischer Schriften : BVerfG 01.08.14 – 2 BvR 200/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2015, Jhrg. 68, Heft 12, s. 851-853. 
  article

  article

 8. Horizontality of article 8 in the context of possession proceedings.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2015, no. 2, s. 138-148. 
  article

  article

 9. Aboufadda v France.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2015, no. 2, s. 202-204. 
  article

  article

 10. Überwachungskamera zum Schutz eines Privathauses; Behördliche Meldepflichten bei Miterfassung der öffentlichen Straβe; Rs Ryneš : EuGH – 11. 12. 14.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- 2015, Jhrg. 42, Heft 5-8, s. 175-178. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.