Search results

Records found: 70  
Your query: Subject h. and keywords = "Oceňování"
 1. Insolvenční řízení, oceňování majetku, znalecký posudek : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sen. zn. 29 NSČR 94/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 332-340. 
  article

  article

 2. Oceňování nově objeveného majetku v dodatečných projednáních pozůstalosti a odměna notáře jako soudního komisaře.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 11-18. 
  article

  article

 3. Nemovité věci v podnikání : publikace je zpracována dle právního stavu k 1. 3. 2020 / Jiří Vychopeň.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 263 stran . ISBN 978-80-7598-734-1   Signatura M 8660
  FD
  Nemovité věci v podnikání

  book

 4. Oceňování a soudní řády.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 11-18. 
  article

  article

 5. Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 ve věci vhodnosti použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení přiměřenosti protiplnění.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 271-278. 
  article

  article

 6. Velikostní přirážka při oceňování podniků.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 12, s. 41-44. 
  article

  article

 7. Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 38-43. 
  article

  article

 8. Jeden článek a nové rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 41-45. 
  article

  article

 9. Specifika oceňování podniku v insolvenci.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 40-41. 
  article

  article

 10. Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu a přiměřeného protiplnění v soudní praxi.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 11-12, s. 286-302. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.