Search results

Records found: 14  
Your query: Subject h. and keywords = "Obnova trestního řízení"
 1. Die Erweiterung der Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1058-1061. 
  article

  article

 2. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 26-27. 
  article

  article

 3. Podmínky a možnosti soudu projednat neveřejně stížnost proti rozhodnutí, kterým nebyla povolena obnova trestního řízení : stanovisko pléna ÚS z 25. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 4. Podmínky a možnosti soudu projednat neveřejně stížnost proti rozhodnutí, kterým nebyla povolena obnova trestního řízení : stanovisko pléna ÚS z 25. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 73. 
  article

  article

 5. Dokazování v rámci rozhodování o obnově trestního řízení : nález ÚS z 25. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 2587/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 117. 
  article

  article

 6. Keine Streichung der Beschwerde bei unsicherer Wiederaufnahme des Strafverfahrens : EGMR 26.07.18 – 35.778/11.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 42, s. 3051-3053. 
  article

  article

 7. Obnova řízení, překážka věci rozhodnuté : usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 8. 2018, sp. zn. 1 To 51/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 8, s. 1420-1422. 
  article

  article

 8. Einseitige Erklärung der Regierung zur Streichung einer Beschwerde gegen unsicherer Rechtslage nicht akzeptiert / Anspruch auf Wideraufnahme des Strafverfahrens / Dridi gegen Deutschland : EGMR – 26. 07. 18.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 45, (2018), Heft 21-23, s. 625-630. 
  article

  article

 9. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (III. Q/2018).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 20, (2018), č. 11-12, s. 67-68. 
  article

  article

 10. Trestní řád : komentář. 2. díl, § 180 až 471 / Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xxi, 1117 stran . ISBN 978-80-7552-600-7   Signatura M 7833/2
  TP
  Trestní řád

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.