Search results

Records found: 108  
Your query: Subject h. and keywords = "Obchodní zákoník"
 1. Úroky z prodlení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 32 Cdo 4725/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 2, s. 116-125. 
  article

  article

 2. Smlouva o dílo : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 3737/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 5, s. 822-833. 
  article

  article

 3. Obchodný zákonník : vel'ký komentár. Zväzok 1, § 1 až 260 / Oľga Ovečková a kolektív.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 1739 stran . ISBN 978-80-8168-573-6   Signatura Z 3763/1
  HP
  Obchodný zákonník

  book

 4. Obchodný zákonník : vel'ký komentár. Zväzok 2, § 261 až 775 / Ol'ga Ovečková a kolektív.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 1448 stran . ISBN 978-80-8168-573-6   Signatura Z 3763/2
  HP
  Obchodný zákonník

  book

 5. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : komentár / Jozef Suchoža a kolektív.    Bratislava : Eurounion, 2016 . 1336 stran . ISBN 978-80-8937-434-2   Signatura Z 3582
  HP
  Obchodný zákonník a súvisiace predpisy

  book

 6. Koncepce relativní neplatnosti právního jednání.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 23, (2015), č. 3, s. 4-14. 
  article

  article

 7. Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka / zostavil Peter Strapáč.    Bratislava : Eurounion, 2015 . 440 stran . ISBN 978-80-89374-33-5   Signatura Z 3584
  HP
  Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

  book

 8. Nový občanský zákoník : srovnání nové a současné úpravy občanského práva / Jaroslav Svejkovský ... [ a kol.].    Praha : C.H. Beck, 2012 . 792 s. . ISBN 978-80-7400-423-0   Signatura M 6095
  OP-SvNo
  Nový občanský zákoník

  book

 9. Zákon o obchodních korporacích - obchodní zákoník : srovnávací texty / Jan Lasák a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2012 . 357 s. . ISBN 978-80-7357-346-1   Signatura M 6351
  HP-HaZá
  Zákon o obchodních korporacích - obchodní zákoník

  book

 10. Code de commerce 2013 / Philippe Pétel.    Paris : Lexis Nexis, 2012 . lv, 2461 s. . ISBN 978-2-7110-1641-9   Signatura Z 2905
  HP-....
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.