Search results

 1. Zpráva z kolokvia "Dopady novely ZOK v tuzemských i mezinárodních vztazích".   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 1, s. 38-40. 
  article

  article

 2. Aplikace dobrých mravů ve smluvních vztazích : rozhodnutí NS Československé republiky z 1. 10. 1931, sp. zn. R II 261/30 (vážný 11044).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 140-143. 
  article

  article

 3. Mediace jako nástroj k řešení sporů v obchodních vztazích.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 6, s. 9-11. 
  article

  article

 4. Obchodní podmínky v judikatuře Nejvyššího soudu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 31-33. 
  article

  article

 5. Dealing with public interest in the framework regulations and in the tailor-made laws.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 10, (2020), no. 1, s. 48-56. 
  article

  article

 6. Transnational corporations and human rights : overcoming barriers to judicial remedy / Gwynne L. Skinner ; assisted by Rachel Chambers and Sarah McGrath.    Cambridge : Cambridge University Press, 2020 . xxvi, 171 stran . ISBN 978-1-107-19931-6   Signatura Z 4469
  MV
  Transnational corporations and human rights

  book

 7. Senátoři neuspěli. Registr smluv neporušuje právo podnikat, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 42. 
  article

  article

 8. Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem / Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2019 . 324 stran . ISBN 978-80-7502-348-3   Signatura M 8468
  MS
  Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

  book

 9. RegSml není v rozporu s ústavním pořádkem : nález ÚS z 22. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 32/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 83. 
  article

  article

 10. Mezinárodní obchodní právo / Magdalena Pfeiffer, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 412 stran . ISBN 978-80-7380-764-1   Signatura M 8500
  MP
  Mezinárodní obchodní právo

  book