Search results

 1. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 2. Oběti trestných činů : komentář / Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xix, 771 stran . ISBN 978-80-7400-793-4   Signatura M 8796
  TP
  Oběti trestných činů

  book

 3. Úvod do kriminologie / Jan Tomášek.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 215 stran . ISBN 978-80-7380-746-7   Signatura M 8356
  TK
  Úvod do kriminologie

  book

 4. Odškodňování tzv. sekundárních obětí v Rakousku a v České republici.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 2, s. 42-46. 
  article

  article

 5. Oběti kriminality : poznatky z viktimizační studie / Michaela Roubalová a kol..    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 190 stran . ISBN 978-80-7338-174-5   Signatura M 8478
  TK
  Oběti kriminality

  book

 6. Rodinné skupinové konference / Jan Tomášek a kol..    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 133 stran . ISBN 978-80-7338-177-6   Signatura M 8479
  TK
  Rodinné skupinové konference

  book

 7. Kriminologie / Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zoubková a kolektiv.   . 587 stran . ISBN 978-80-7598-554-5   Signatura M 8493
  TK
  Kriminologie

  book

 8. Victim participation rights : variation across criminal justice systems / Kerstin Braun.    Cham : Palgrave Macmillan, 2019 . xvi, 296 stran . ISBN 978-3-030-04545-6   Signatura Z 4312
  TP
  Victim participation rights

  book

 9. Mangelhafte Reaktion der Behörden auf Entführung und spätere Ermordung eines Ge-schäftsmannes : Olewnik-Cieplińska und Olewnik gg. Polen (5.9.2019).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 28, (2019), Heft 5, s. 377-380. 
  article

  article

 10. Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů / Milada Martinková, Eva Biedermanová.    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 145 stran . ISBN 978-80-7338-181-3   Signatura M 8602
  TK
  Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů

  book