Search results

Records found: 122  
Your query: Subject h. and keywords = "Nezletilí"
 1. Versäumnis des Staates, einer Minderjährigen Schutz vor häuslicher Gewalt zu gewährleisten : A. E. gg Bulgarien (23.5.2023).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 3, s. 219-224. 
  article

  article

 2. Doručování exekučního titulu řádně nezastoupenému nezletilému : nález ÚS z 11. 10. 2022, sp. zn. III. ÚS 978/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 3. Unionkonforme Jugendschutzregelung zu audiovisuellen Programmen : EuGH 23.03.23 – C-662/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 34, 2023, s. 2471-2474. 
  article

  article

 4. Abgeleitetes Aufenthaltsrecht aus Unionsbürgerschaft des minderjährigen Kindes : EuGH 22.06.23 – C-459/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 37, 2023, s. 2711. 
  article

  article

 5. Vedlejší účastenství nezletilého při výkonu rozhodnutí vyklizením bytu : usnesení sp. zn. I. ÚS 2838/22 ze dne 15. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 37. 
  article

  article

 6. Fehlender Schutz einer Minderjährigen bei der Ausstrahlung eines Fernsehinterview.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 2, s. 137-139. 
  article

  article

 7. Společná kriminalita nezletilých a mladistvých pachatelů.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 2, s. 2-15. 
  article

  article

 8. Unzureichende Unterstützung eines unbegleiteten, mutmaβlich minderjährigen Flüchtlings : Darboe und Camara gg Italien (21.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 339-343. 
  article

  article

 9. Participační práva dítěte ve vazbě na změnu pohlaví.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 7, s. 245-250. 
  article

  article

 10. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 3, s. 26-32. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.